Jak instalovat a udržovat korkové lepené podlahy

Instalaci či renovaci lepených podlah vždy doporučujeme svěřit odborné firmě.

Ale pokud se rozhodnete renovaci provádět sami, pak přijměte návod.

Pro výpočet správného množství materiálu doporučujeme k celkové výměře místnosti připočítat cca 5% na prořezy. Vždy však záleží na členitosti místnosti, ve které bude instalace probíhat. 

Upozorňujeme, že podlaha se prodává pouze po celých baleních. Kromě výměry podlahové plochy je nutné změřit také obvod místnosti pro stanovení správného počtu soklových lišt.

Vizuální kontrola

Všechny podlahy a obklady dodávané firmou Korek Jelínek s.r.o. se vyrábí v souladu s nejmodernějšími technologickými postupy a procházejí v procesu výroby průběžnými zkouškami a důslednou vícestupňovou kontrolou. Přesto nelze zcela vyloučit poškození jednotlivých prvků např. při přepravě.

Před instalací i v jejím průběhu kontroluje osoba provádějící instalaci, že materiál odpovídá objednanému zboží, co do formátu, množství, barvy, typu, a že je materiál nepoškozený. Zjistí-li vadu materiálu před pokládkou nebo kdykoliv v jejím průběhu, přeruší instalaci a o věci vyrozumí prodávajícího v souladu s obchodními podmínkami firmy Korek Jelínek s. r. o. Vizuální kontrola se provádí při optimálním, ideálně denním, osvětlení.

Doporučujeme před pokládkou zkontrolovat barevné odstíny jednotlivých dlaždic. Lehké odstínové diference a diference ve struktuře jsou přípustné, neboť korek je přírodní materiál a toto je jeho přirozenou vlastností. Na místech, kde je podlaha vystavená silnému vlivu slunečního záření může dojít k tzv. “šisování”, které však ovlivní pouze estetický efekt.

Na zboží, které bylo instalováno i přes zjevné vady nelze uplatnit nárok na úhradu v souvislosti s vadným plněním.

Úprava povrchu podkladu a stabilizace dlaždic

Velmi důležitý je rovný, pevný a suchý podklad, beze spár, výstupků a nečistot. Vinyl, linoleum nebo původní korkové dlaždice je nutno odstranit. Betonové podlahy je potřeba vyrovnat kvalitními samonivelačními stěrkami. Norma stanovuje nerovnost na 2 délkové metry ± 2mm.

Pro stabilitu rozměrů je důležité vyrovnání teploty korkových dlaždic s prostředím, ve kterém se bude podlaha instalovat. Dlaždice je potřeba stabilizovat vybalené z PE fólie cca 48 hodin v místnosti instalace. Ideální teplota je 20°C. Vlhkost podkladu pro lepení by měla být nižší než 2,5% CM a teplota by během instalace neměla klesnout pod 18°C.

Záznamy o vstupních podmínkách instalace je nutno zapsat do stavebního deníku a tento předložit prodávajícímu při případném uplatnění nároku z vadného plnění. 

Pokládka

Místnost se rozdělí pravoúhlým křížem na čtyři plochy. Založí se první dlaždice do středu místnosti a dále se postupuje systémem „schody“ (viz. obrázek) směrem ke zdi. Korkové dlaždice lze lepit “na kříž” nebo “cihlovým způsobem” přes sebe. Při cihlovém způsobu instalace je vždy nutné ve zvýšené míře dbát na správné vyrovnání sousedících dlaždic.

Lepení korkových dlaždic

Pro lepení korkových lepených podlah doporučujeme použít kontaktní lepidla. Lepidlo se nanáší válečkem celoplošně na obě styčné plochy – jak na dlaždice, tak i na podlahu. Po zavadnutí se pokládají dlaždice a zaklepávají se gumovou paličkou. Pro větší plochy doporučujeme zaválcovat kovovým válcem. Doba zavadnutí závisí na vrstvě lepidla, teplotě, vlhkosti a míře proudění vzduchu. Zavadnutí se pozná tak, že lepidlo je stále lepkavé, ale již neulpívá na prstech a barva se stane transparentnější.

Pro instalaci doporučujeme použít následující lepidla:

 • rozpouštědlové kontaktní lepidlo Alkaprén vhodné pro lepení podlahových dlaždic v suterénních či přízemních místnostech pevně spojených s rostlým terénem,
 • vhodné k lepení obkladů na stěnu,
 • vhodné pro použití i v koupelnách,
 • optimální podmínky na lepení jsou při teplotě 20 °C, při teplotě nižší než 15 °C může nastat zgelování, což má za následek znehodnocení lepidla,
  při manipulaci je nutné se řídit pokyny výrobce,
 • vydatnost lepidla je cca 300 – 400 g/m2.
 • disperzní kontaktní lepidlo Soliflex - vhodné k lepení podlahových dlaždic v místnostech situovaných ve vyšších patrech, které nejsou pevně spojené s rostlým s terénem,
 • vynikající adhezní vlastnosti při lepení korku na OSB desky, dřevovláknité desky a jiné suché systémy,
 • nedoporučujeme k lepení korkových obkladů,
 • nedoporučujeme k použití v suterénech a koupelnách, kde je vyšší míra vlhkosti,
 • vydatnost lepidla je 250-350 g/m2. 

Lakování korkových lepených dlaždic

Pro dosažení dlouhé životnosti korkové lepené podlahy bez povrchové úpravy je nezbytné tuto podlahu po pokládce přelakovat. Doporučený postup je následující:

 • instalovanou podlahu je nutné důkladně zbavit nečistot vysavačem,
 • na suchou a vyčištěnou podlahu se v jedné vrstvě aplikuje základní lak RIGOSTEP BASE, vrstva je pochozí cca po 4 hodinách,
 • na vrstvu základního laku se aplikuje ve 2 – 3 vrstvách vrchní jednosložkový lak C800,
 • pozor, mezi jednotlivými vrstvami laku je nutné nechat rozestup 24 hodin,
 • lakování se provádí při zavřených oknech a bez přímého působení slunečních paprsků, aby se předešlo nerovnoměrnému schnutí laku,
 • plné zatížení podlahy je možné až za 7 – 8 dní, do té doby je nutné se k podlaze chovat velmi šetrně a neumísťovat na ní nábytek či koberce, aby nedošlo k
 • otisku ploch do laku,
 • jednotlivé vrstvy laku se aplikují vždy suchým válečkem s nízkým vlasem určeným pro práci s laky na vodní bázi,
 • při aplikaci laků je nutné vždy dodržovat určenou spotřebu laku na m2 udávanou výrobcem.
   

Korkové lepené dlaždice s povrchovou úpravou

Je-li korková lepená dlaždice již z výroby opatřená povrchovou úpravou, není potřeba jí dále lakovat. Barevné tónování korkové dlaždice není považováno za finální povrchovou úpravu.

Pro prodloužení životnosti a zvýšení odolnosti povrchového laku však doporučujeme podlahu ošetřit přípravkem RIGOSTEP POLISH lesklý, matný nebo polomatný. 

Doporučený postup pro aplikaci je následující:

 • Podlahu je nutné zbavit nečistot vysavačem a důkladně odmastit správným přípravkem.
 • Po aplikaci přípravu v předepsaném poměru se doporučuje ještě jednou vytřít podlahu pouze vodou.
 • Na dokonale čistou a suchou podlahu se širokým mopem aplikuje neředěný přípravek RIGOSTEP POLISH, který na podlaze vytvoří ochranný film, který vydrží cca 1 rok, poté doporučujeme postup opakovat. Tento přípravek lze v ředěné formě v předepsaném poměru použít i na běžnou údržbu podlahy.

Olejování korkových lepených podlah bez povrchové úpravy

Přírodní korkové dlaždice lze povrchově upravit olejem na přírodní bázi s přísadou tvrdých vosků.

Postup je následující:

 • První aplikace oleje se provádí rovnou nerezovou špachtlí po celé ploše podlahy. Je nutné ihned odstranit přebytečný olej, aby na podlaze nezůstávaly mapy.
 • Druhá vrstva se aplikuje suchým válečkem s nízkým vlasem po 24 – 48 hodinách. Druhá vrstva schne cca 12 – 24 hodin.
 • Pro zlepšení vzhledu lze aplikovat i třetí vrstvu oleje, která je suchá během 6 – 10 hodin.
   

Jednotlivé vrstvy oleje je potřeba vždy rozleštit. Výhodou olejové povrchové úpravy je, že se podlaha dá lokálně opravit. 

Údržba korkových lepených podlah

Saponáty, koncentrované chemické přípravky či desinfekce rozleptávají lak, jejich použití výslovně nedoporučujeme. K zabránění mechanického poškození doporučujeme nohy či jiné styčné plochy nábytku opatřit filcovými podložkami, které zabrání poškrábání povrchu podlahy.

Renovace korkových lepených podlah 

K renovaci podlahy je potřeba přistoupit včas, dokud došlo pouze k lokálnímu ztenčení vrstvy povrchového laku, ale nedošlo k poškození dýhy.

Doporučený postup renovace je následující:

 • podlahu je nutné důkladně odmastit správným přípravkem,
 • přebroušením jemným brusným materiálem sjednotit povrch renovované podlahy,
 • odstranit veškeré nečistoty,
 • na suchou a čistou podlahu ve dvou vrstvách aplikovat vrchní jednosložkový lak C800.
   
 • pozor, mezi jednotlivými vrstvami laku je nutné nechat rozestup 24 hodin,
 • plné zatížení podlahy je možné až za 7 – 8 dní, do té doby je nutné se k podlaze chovat velmi šetrně a neumísťovat na ní nábytek či koberce, aby nedošlo k otisku ploch do laku,
 • jednotlivé vrstvy laku se aplikují vždy suchým válečkem s nízkým vlasem určeným pro práci s laky na vodní bázi,
 • při aplikaci laků je nutné vždy dodržovat určenou spotřebu laku na m2 udávanou výrobcem.