Jak instalovat a udržovat korkové obklady

Instalaci korkových obkladů vždy doporučujeme svěřit odborné firmě.

Pokud se rozhodnete instalaci provádět sami, pak přijměte návod. 

Pro výpočet správného množství materiálu doporučujeme k celkové výměře obkládané plochy připočítat cca 5% na prořezy. Vždy však záleží na členitosti místa, kde bude instalace probíhat.

Vizuální kontrola

Všechny obklady dodávané firmou Korek Jelínek s.r.o. se vyrábí v souladu s nejmodernějšími technologickými postupy a procházejí v procesu výroby průběžnými zkouškami a důslednou vícestupňovou kontrolou. Přesto nelze zcela vyloučit poškození jednotlivých prvků např. při přepravě.

Před instalací i v jejím průběhu kontroluje osoba provádějící instalaci, že materiál odpovídá objednanému zboží, co do formátu, množství, barvy, typu, a že je materiál nepoškozený. Zjistí-li vadu materiálu před pokládkou nebo kdykoliv v jejím průběhu, přeruší instalaci a o věci vyrozumí prodávajícího v souladu s obchodními podmínkami firmy Korek Jelínek s. r. o. Vizuální kontrola se provádí při optimálním, ideálně denním, osvětlení.

Doporučujeme před pokládkou zkontrolovat barevné odstíny jednotlivých dlaždic. Lehké odstínové diference a diference ve struktuře jsou přípustné, neboť korek je přírodní materiál a toto je jeho přirozenou vlastností. Na místech, kde je podlaha vystavená silnému vlivu slunečního záření může dojít k tzv. “šisování”, které však ovlivní pouze estetický efekt.

Na zboží, které bylo instalováno i přes zjevné vady nelze uplatnit nárok na úhradu v souvislosti s vadným plněním.

Korek Jelínek - Instagram_2

Úprava povrchu podkladu a stabilizace dlaždic

Velmi důležitý je rovný, pevný a suchý podklad, beze spár, výstupků a nečistot. Předchozí malby je nutno úplně odstranit. Vždy je nutné podklad řádně penetrovat.

Pro stabilitu rozměrů je důležité vyrovnání teploty korkových dlaždic s prostředím, ve kterém se budou obklady instalovat. Dlaždice je potřeba stabilizovat vybalené z PE fólie cca 48 hodin v místnosti instalace. Ideální teplota je 20°C. Vlhkost podkladu pro lepení by měla být nižší než 2,5% CM a teplota by během instalace neměla klesnout pod 18°C. Relativní vlhkost v místnosti má být 45 – 60%. Zvláště nevhodná je vlhkost 20% a teploty nad 27°C.

Záznamy o vstupních podmínkách instalace je nutno zapsat do stavebního deníku a tento předložit prodávajícímu při případném uplatnění nároku z vadného plnění.

Použití korkových obkladů

Korkové obklady lze použít do přízemních i suterénních místností, za předpokladu, že bude dodržena podmínka suchého podkladu.

Korkové obklady nedoporučujeme instalovat do místností se zvýšenou mírou vlhkosti, jako jsou např. koupelny.

Instalace korkových obkladů

Stěna se rozdělí pravoúhlým křížem na čtyři plochy. Založí se první dlaždice do středu stěny a dále se postupuje systémem „schody“ (viz. obrázek) směrem ke zdi. Korkové obklady lze lepit tzv. “na kříž” nebo “cihlovým způsobem” přes sebe. Při cihlovém způsobu instalace je vždy nutné ve zvýšené míře dbát na správné vyrovnání sousedících dlaždic.


Lepení korkových obkladů

Pro lepení korkových obkladů doporučujeme použít rozpouštědlové kontaktní lepidlo Alkaprén. Lepidlo se nanáší válečkem celoplošně na obě styčné plochy – jak na dlaždice, tak i na podlahu. Po zavadnutí se pokládají dlaždice a zaklepávají se gumovou paličkou. Doba zavadnutí závisí na vrstvě lepidla, teplotě, vlhkosti a míře proudění vzduchu. Zavadnutí se pozná tak, že lepidlo je stále lepkavé, ale již neulpívá na prstech a barva se stane transparentnější.

Rozpouštědlové kontaktní lepidlo Alkaprén je:

  • vhodné k lepení obkladů na stěnu v suterénních či přízemních místnostech,
  • optimální podmínky na lepení jsou při teplotě 20 °C, při teplotě nižší než 15 °C může nastat zgelování, což má za následek znehodnocení lepidla,
  • při manipulaci je nutné se řídit pokyny výrobce,
  • vydatnost lepidla je cca 300 – 400 g/m2.

Lakování korkových obkladů

Korkové obklady s povrchovou úpravou

Většina dodávaných korkových obkladů je již z výroby opatřená povrchovou úpravou – voskem. Není tedy potřeba je dále lakovat nebo jinak upravovat. Barevné tónování korkového obkladu není považováno za finální povrchovou úpravu.

Korkové obklady bez povrchové úpravy

Korkový obklad Seaside je pro prodloužení jeho životnosti nezbytné po instalaci nalakovat 1 – 2 vrstvami základního laku RIGOSTEP BASE. Mezi jednotlivými vrstvami laku je nutné nechat rozestup 24 hodin.

Údržba korkových obkladů:

  • korkové obklady jsou vzhledem k přirozeným vlastnostem korku nenáročné na údržbu,
  • voskované obklady lze stírat téměř suchým hadrem,
  • obklady bez povrchové úpravy lze udržovat pomocí vysavače.