Korek - cesta od kůry k lahvi

Korek: Sklizeň a zpracování kůry korkových dubů

Sklizeň korku představuje proces oloupání vnější kůry korkových dubů. Nejvhodnější období pro sklizeň je od května do srpna, kdy dochází k nejrychlejšímu růstu kůry.

Kvalita korkové kůry dosahuje dostatečné úrovně až od třetí sklizně, a tak se tomuto korku říká "Amadia". Zkušení profesionálové dokáží provést oloupání stromu bez trvalého poškození, protože první vrstva reprodukčního korku se přirozeně spojuje s nepoškozenou částí stromu, která stále dorůstá. Regulace podmínek sklizně kůry korkových dubů je zákonem stanovena s cílem udržovat zdraví stromů.

Loupání korkové kůry: Tradiční a efektivní metoda

Delikátní operace loupání korku se provádí už desítky let stejným způsobem. I dnes zůstává loupání pomocí speciální sekery nejrychlejší a nejčistší metodou.

  • Nejprve se vybere nejhlubší prasklina v kůře a do ní se udělá svislý zásek. Hrotem sekery se přitom kroutí, aby se svrchní vrstva kůry oddělila od spodní.
  • Pak se ostří sekery zasune mezi odtržený pruh a spodní vrstvu kůry a kus se odloupne. Sekerou se kroutí mezi kmenem a korkem, aby se od kmene oddělil v co největších plátech.
  • Poté se udělá vodorovný zásek s dělící čárou mezi korkem, který má zůstat na stromě a tím, který se má odstranit.
  • Kůra se pak zcela oddělí od stromu a dává se pozor, aby se neroztrhala. Čím větší kusy se podaří odloupat, tím větší mají prodejní cenu. Velikost odloupaných kusů závisí na zručnosti a zkušenosti sklízečů. Po oddělení prvního plátu se celý proces opakuje kolem celého kmene.

Korek Jelínek - Instagram (6)

Po sklizni: Stabilizace a zpracování pro kvalitní výrobky

Po sklizni se korkové pláty nechají stabilizovat, aby dosáhly požadované kvality a mohly být použity pro různé účely, jako jsou přírodní zátky do lahví, disky nebo lisované korkové výrobky. Pláty se naskládají a vystavují venkovním podmínkám po dobu minimálně šesti měsíců, kdy slunce, vítr a déšť pomáhají odstranit smůlu a oxidovat polyfenoly, čímž se stabilizuje textura korku.

Poté se stabilizovaný korek vaří ve vodě po dobu nejméně jedné hodiny. Tento proces je důležitý pro zvětšení objemu korku a roztažení pórů. Vaření zajišťuje, že korek získá pevnou a jednotnou buničitou strukturu. Během vaření se vzduch uzavřený v pórech expanduje, což vede ke zvětšení objemu a změně vlastností korku. Vaření je standardním postupem schváleným Mezinárodním kodexem pro výrobu korkových zátek, který také eliminuje vnitřní mikroflóru.

Po vyváření se korek nechá usušit a následně je skladován po dobu tří týdnů při přesně kontrolované teplotě a vlhkosti vzduchu. Poté jsou okraje korkových desek oříznuty tak, aby vznikly pravoúhlé desky. Tyto desky jsou dále tříděny podle tloušťky a kvality, s ohledem na jejich pórovitost a případné nedokonalosti.

Výroba korkových zátek: Ražba, kontrola a rozdělení podle kvality

Po uplynutí tří týdnů jsou korkové desky nařezány na proužky, které slouží k ražbě zátek. Desky s pravidelným tvarem jsou vhodné pro strojovou automatizovanou ražbu, zatímco méně pravidelné proužky jsou raženy ručně. Po ražbě jsou konce každé surové zátky seříznuty a vyhlazeny do správného tvaru. Využívají se i vhodné odřezky, které se zpracovávají na lisovaný korek. Zátky vyrobené z lisovaného korku jsou zpracovávány s toutéž péčí a precizností jako zátky z přírodního korku. Dokonce i nepoužité kusy kůry korkového dubu se využívají, například pro výrobu izolace a stavebních materiálů. Každý kousek kůry korkového dubu má své využití.

Korkové zátky jsou poté skenovány, aby bylo možné včas odhalit případné nedokonalosti, které by mohly ohrozit kvalitu tekutiny v láhvi. Skenování provádějí automatické optické přístroje, které rozpoznávají struktury. Alternativou je manuální kontrola zkušeným personálem, který pečlivě prohlédne každou zátku a přidělí hodnocení na základě svého uvážení. Zátky jsou následně rozděleny do skupin podle jejich kvality.