Budeme zátkovat korkem ještě za sto let?

Budoucnost korkových zátek: Trendy a důvěra zákazníků

Co přineslo uplynulé desetiletí na světovém trhu vinných uzávěrů? Jaké jsou současné trendy a mají korkové zátky budoucnost? Zde se podíváme na vývoj a preference v oblasti uzávěrů a jaké faktory ovlivňují rozhodování vinařů i spotřebitelů.

Před deseti lety si korek držel naprostou dominanci na trhu vinných uzávěrů, kterým bylo uzavřeno 85 až 90% světové vinařské produkce. Avšak důvěra v korkové uzávěry byla narušena problémy s TCA (pachuť vína "po korku"). To vedlo k vzestupu poptávky po "bezpečnějších" alternativách, jako jsou plastové a šroubovací uzávěry.

Přílišná závislost na korku způsobila problémy dodávek a poškodila vnímání korkových uzávěrů, zejména mezi odbornou veřejností. Avšak dnes víme, že samotný korek není problémem, ale spíše jeho nekvalitní zpracování, výběr, skladování nebo nesprávné použití.

Výrobci korkových zátek čelili výzvě, když se objevila nespokojenost zákazníků a alternativní uzávěry rychle obsadily až 10% trhu. V reakci na tuto situaci se korkové odvětví probudilo a začalo klást důraz na kvalitu dodávaných zátek. Byly provedeny obrovské investice do důsledné detekce TCA, laboratorních metod a optimalizace procesů zpracování korku od samotného stromu, přes sklizeň, výrobu, skladování a distribuci.

Díky těmto snahám a investicím můžeme nyní konstatovat, že problém TCA byl vyřešen. Korky s certifikací obsahu méně než 1-2 ng/l TCA se standardně dodávají a korek získal zpět svou reputaci.

Korek Jelínek - Instagram (5)

Podle dat z roku 2011 se korkovým uzávěrům přisuzuje 70% podíl na celkovém trhu vinných uzávěrů. Alternativní uzávěry zahrnují 30% trhu, přičemž šroubové uzávěry tvoří odhadem 16% a plastové zátky zbylých 14% (databáze APCOR). Existují mírné odchylky v údajích uvedených různými zdroji, ale většina z nich potvrzuje dominanci korkových uzávěrů s tržním podílem mezi 65% až 70%.

Globální trend v posledních letech naznačuje pokles plastových zátek, mírný pokles šroubových uzávěrů a roční nárůst podílu korku o několik procent. Tento trend je ovlivněn především velkými hráči na světovém trhu s vínem, z nichž v poslední době vyniká Čína. Rostoucí skupina čínských spotřebitelů vína projevuje překvapivou preferenci korkových uzávěrů, což má významný dopad na australské a novozélandské výrobce, kteří byli dříve průkopníky šroubových uzávěrů. Nyní se pro vstup na čínský trh stává podmínkou použití korkových zátek.

Na trhu vinných uzávěrů je v současnosti k dispozici tři hlavní alternativy: korek, plast a šroubový uzávěr. Vinaři mají na svědomí rozhodnutí, které z těchto možností upřednostní. Každá z nich má své silné stránky a rizika, a cena uzávěru není jediným faktorem, podle kterého vinař rozhoduje. Klíčovou roli hraje správný výběr uzávěru s ohledem na charakter a typ vína. Je nezbytné pochopit, jakým způsobem se bude víno vyvíjet pod daným uzávěrem. Totéž víno se může vyvíjet odlišně pod různými typy uzávěrů a po několika letech mohou být rozdíly při degustaci značné.

Ve hře je ale ještě jedno hledisko, které by nás při volbě „správného” uzávěru mohlo zajímat. Je to preference konečného zákazníka, který si sám volí, jaké víno si koupí. Díky výsledkům aktuálních spotřebitelských výzkumů z USA, Itálie, Francie, Německa a měření celosvětového prodeje vína můžeme přinést i tyto velmi zajímavé informace:

  • více než ¾ zákazníků věří, že víno zátkované korkem je kvalitnější,
  • více než ½ zákazníků je ochotna zaplatit za víno s korkem vyšší cenu,
  • pokud je víno určené jako dárek nebo pro slavnostní příležitost, zákazníci vyhledávají výhradně láhev s korkem,
  • zákazníkovi nejde jen o konzumaci nápoje, ale o romantický okamžik, rituál otvírání korku s typickým zvukem,
  • zákazníci pozitivně vnímají přírodní původ a ekologické vlastnosti korku,
  • značky vín uzavřené pod korkem se lépe prodávají, nevykazují stagnaci prodejů v období ekonomické krize a nejsou nuceny snižovat cenu.

Jak tedy odpovědět na otázku, kterou jsme si položili v úvodu? Průzkumy ukazují, že zákazníci jednoznačně preferují korek a korková zátka pomáhá prodávat kvalitní vína. Proto i my věříme: ano, korkem se bude zátkovat i za sto let.